Varis Tekrarlar mı?

Tedaviden sonra varis tekrarlar mı, sorusu, varis tedavisi gören hastaların sorduğu en önemli sorulardan biridir. Kişiyi görsel ve sağlık açısından olumsuz etkileyen varislere karşı tedavi görerek, yaşama daha rahat devam etmek isteyenlerin, elbette bu konuyu merak etmeleri doğaldır.
Hastların %5’inde yeniden varis çıkabilir. Tekrarlasada hem sağlık hem görsel olarak eskisinden çok daha az etki eder. Ve çok daha kolay tedavi edilebilirler.
Tedavi edildikten sonra varislerin tekrarlamasının birçok nedeni olabilir.
Doğru yöntemlerle tedavi edilmeyen varislerin tekrarlama olasılığı vardır. Varis tedavisinde teşhis ve tedavi yöntemleri doğru olarak uygulanmalıdır. Yanlış teknikler bazı durumlarda varislerin yeniden görülmesine sebep olabilir.
Ancak her tekrarlama yanlış yöntemlerden kaynaklanmaz. Ancak tedavi edilmiş bir damarda yeniden varis oluşması beklenmez.
Bacakta birçok toplardamar vardır. Yeni gelişen varislerin başka bir toplardamardan kaynaklanma ihtimali de vardır.
Hastada varise neden olan patoloji ve damar doğru belirlendiyse ve doğru bir tedavi uygulandıysa aynı damardan varisin tekrarlama ihtimali çok düşüktür.