Şeker hastaları bypass olabilir mi?

  • Şeker hastalarının bypass sonrası kan şekerleri nasıl olur?
  • Yara iyileşmesinde sorun olur mu ?
  • Şeker hastalarında bypass ameliyatı riskleri?

Evet şeker hastaları koroner bypass ameliyatı olabilir.

Aslında koroner bypass ameliyatı yaptığımız hastaların çoğu şeker hastası. Çünkü şeker hastalarında damar yapısı daha bozuk olmakta ve stent işlemine çoğu uygun olmamakta.

Tüm dünyada kabul gören zaten şeker hastarında çok damar hastalığı varsa koroner bypass yapılmasıdır.

Stent işlemine göre şeker hastalarında bypass daha uzun ömürlüdür. Ve hastaya daha faydalıdır.

Bypass ameliyatı sonrası ameliyat stresine ve bazen kullanılan ilaçlara bağlı olarak ilk zamanlarda şekerler yüksek seyreder. Ameliyat stresi ortadan kalkınca şekerler normal haline dönmektedir.

Özellikle kontrolsüz şeker hastalığı yara iyileşmesini geciktirebilir. O yüzden ameliyat sonrası hastanede ve taburculuk sonrası evde düzenli şeker takipleri ile şeker istenilen düzeyde tutulursa yara iyileşmesinde sorun olmaz.

Şeker hastalarında bypass ameliyatı riski diğer hastalardan çokta farklı değildir. Şeker hastalarında bazen damar yapısı o kadar bozuk olabilir ki tecrübeli bir el gerektirir ameliyatları.

Enfeksiyon riski, böbrek yetmezliği riski diğer hastalara göre çok az daha fazla olabilir.

Burda önemli olan hastanın o zamana kadar şekerlerinin kontrollü olup olmamasıdır.

Kontrollü şekeri olan insanlarda risk aynıdır. Kontrolsüz şekeri olan hastalarda risk biraz daha yüksektir.